Duurzaamheid & Innovatie

Innovatief en duurzaam ontwerpen is voor ons geen vrijblijvendheid, maar een vanzelfsprekendheid. We gaan altijd voor de beste oplossing van uw vraag en dagen onszelf continu uit om daarin innovatief en toekomstgericht te zijn. Wat is de meest efficiƫnte indeling van de gevraagde functionaliteit? Kunnen we af met minder vierkante meter. Welke nieuwe, duurzame middelen en materialen gebruiken we en hoe zetten we die zo efficiƫnt mogelijk in? Hoe flexibel is de indeling van de ruimte? Spreekt het ontwerp ook de gebruikers van de toekomst aan?

Voor het duurzaam beantwoorden van deze vragen is specifieke kennis nodig. Markt- en branchekennis die bij ons stevig verankerd zit in onze teams wonen, kantoren, productie en logistiek. Onze specialisten weten wat de gebruikerswensen, kenmerkende werkprocessen en benodigde functionaliteiten zijn en kennen de geldende regelgeving en veiligheidseisen. Door deze bril volgen en beoordelen ze innovaties in technieken, materialen en bouwoplossingen en passen deze met denk- en creatiekracht toe in de ontwerpen. Inmiddels zijn al drie van onze projecten met het BREEAM outstanding certificaat beloond. Samen met Heembouw is Heembouw Architecten participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) en partner van Duurzaam Gebouwd.

BREEAM

BREEAM maakt de duurzaamheid van vastgoed en gebieden meetbaar. Een pand met deze internationaal erkende kwalificatie is beter verhuurbaar, heeft een hogere restwaarde en draagt bij aan een positief imago. U bepaalt de ambitie op het gebied van duurzaamheid. BREEAM kent hierin 5 niveaus. Heembouw Architecten helpt u bij de besluitvorming en heeft hiervoor de BREEAM tool ontwikkeld. Deze tool maakt inzichtelijk wat de opbrengst en investering is van dit erkende label, en welke maatregelen noodzakelijk zijn op bouwkundig en installatietechnisch voor het behalen van het BREEAM certificaat. We hebben een team van BREEAM experts en architecten, dat diverse BREEAM-trajecten heeft doorlopen. Met BREEAM-Outstanding certificaten die zijn toegekend voor ontwerp en oplevering van de meest duurzame distributiecentra, zoals DC NewLogic I en II in Tilburg en NewLogic VI te Son en Breugel.