In ieder project opnieuw streven naar maximale procesefficiency in onze bouwketen. Ik vind dat het meest uitdagende in mijn werk als senior modelleur bij Habeon Architecten. In Heembouw, onze vaste bouwleveranciers en in BIM heb ik hiervoor mijn beste partners in crime gevonden. Door gezamenlijk antwoorden te vinden op een simpele vraag: wat kan ik voor jou doen om jouw werkzaamheden makkelijker of eenvoudiger te maken?

Wat daar voor nodig is, is niet veel meer dan het vermogen om ‘om te denken’ oftewel te denken buiten vast ingesleten werkpatronen. Gevoegd bij de bereidheid om samen te werken en – nog belangrijker – werkzaamheden van elkaar over te nemen om op het eind van de bouwketen winst te kunnen boeken.

 

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld uit de praktijk. Voor het nieuwbouwproject de Marlot in Delft heb ik het architectonisch ontwerp in BIM omgezet naar een technisch ontwerp. Tegelijkertijd heb ik voor onze kozijnenleverancier in BIM een productiemodel gemaakt. Voor ons is dat niet veel extra werk omdat we – doordat we al lang samenwerken – volledig op de hoogte zijn van alle productspecificaties.

Na fabricatie worden de kozijnen door de kozijnenleverancier afgeleverd bij onze betonfabrikant. Laatstgenoemde heeft van mij een voorbewerkt technisch ontwerp ontvangen waarmee hij, na omzetting in zijn systeem, binnen één dag in productie kan. Dit gebeurd alleen niet we kijken er nog wel een keer extra naar. De wanden worden volautomatisch gestort en alle afgeleverde kozijnen worden er ter plaatse (dit is nog wel hand werk) in verwerkt. Vervolgens worden de wanden inclusief de gemonteerde kozijnen op de bouw als één geheel gemonteerd.

 

Ketenvoordelen = klantvoordelen

De voordelen van bovengenoemde werkwijze zijn evident. Eventuele denk- of constructiefouten worden helemaal aan het begin van het bouwproces ontdekt waardoor de geleverde kwaliteit verbetert en de faalkosten dalen. Evenals de doorlooptijd op de bouw zelf.

Of anders gezegd door deze procesinnovatie bouwen we sneller en beter tegen minder hoge kosten. Een ander, niet onbelangrijk, voordeel is dat de samenwerking met onze vaste leveranciers intenser en daardoor leuker wordt. We leren elkaar steeds beter kennen en kunnen letterlijk bij elkaar achter de voordeur kijken. Dat levert ook voortdurend nieuwe ideeën op voor verdere procesinnovaties.

 

 

En de creativiteit dan?

Ja, denkt u wellicht, maar dat werkt alleen goed bij vaste leveranciers. En werken met vaste leveranciers en dus vaststaande productspecificaties begrenst de creativiteit van de architect toch te veel? Nee, juist niet, is onze stellige overtuiging. Het daagt zowel de architect als de vaste leverancier uit om maximaal te stretchen in het ontwerp en de mogelijkheden van de producten.

Net zoals een budget, een perceeloppervlakte of bestemmingsplannen dat altijd doen. Bovendien is onze ervaring dat deze werkwijze het realisme en dus de haalbaarheid van ontwerpen alleen maar vergroot. Wat ontworpen is, kan tegen de geraamde kosten ook daadwerkelijk gemaakt worden. Ook hiermee worden discussies en fouten in een later stadium voorkomen en winnen we in gezamenlijkheid in efficiency.