BIM Minor begeleiding Haagse Hogeschool

“BIM gaat verder dan alleen een mooi bouwkundig 3D model”

Bij Habeon Architecten en Heembouw vinden we delen van kennis belangrijk. Zowel intern als extern is het goed om kennis te delen. In de huidige ontwikkelingen en snelheid waarmee de technieken naar ons toe komen, is het ook goed om te ervaren wat er op de bouw- en architectuuropleidingen speelt. Waar krijgen de huidige studenten onderwijs in. Wat kunnen wij hier weer van leren en natuurlijk andersom, wat kunnen wij studenten bij brengen?

Om dit vorm te geven moet je een omgeving creëren, waarbij studenten welkom zijn om dit te ontdekken. Stagiaires en afstudeerders verwelkomen wij daarom ook graag binnen onze organisatie.

Zo ook de vraag van de Haagse Hogeschool of wij als Habeon Architecten een BIM minor willen begeleiden. Natuurlijk willen we dat. Een Minor in de HBO opleidingen is een extra keuzemodule, waarbij je extra verdieping voor een onderdeel (in dit geval BIM) aan je opleiding kan toevoegen.

Er worden 5 bedrijven bij deze Minor betrokken, zodat de studenten meer inzicht krijgen in de manier waarop de bedrijven met BIM werken en wat dit straks ook voor hen kan betekenen. De bedrijven krijgen daarentegen weer inzicht in de ontwikkelingen die tijdens de studies behandeld worden.

 

De BIM Minor – wat houdt het in?

Voor de studenten bestaat de BIM Minor uit 2 delen (totaal ca. 10 weken). Het eerste deel worden de studenten in groepen van 4 verdeeld en krijgen zij van één van de 5 deelnemende bedrijven een bedrijfsopdracht. Voor deze opdracht hebben zij dan ca. 3 – 4 weken de tijd. In deze periode wordt er van de 4 studenten verwacht dat wij een bedrijfsbezoek doen, inventariseren hoe de structuur van het bedrijf in elkaar zit en wat de specifieke bedrijfsopdracht is.

De studenten Nick Wesseling, Allard Hillebrand, Jasper van Remundt en Rudolf de Sonnaville vormden het groepje dat met deze opdracht aan de gang is gegaan. Elk vanuit een andere achtergrond, want de jongens volgen allemaal een andere studie. En waar Jasper als student Climate Change Management vanuit een eerdere stage al met BIM gewerkt had, was dit voor student Werktuigbouwkunde Rudolf helemaal nieuw.

 

Deel 2 BIM Minor

Tijdens het 2e deel van de BIM Minor werden de studenten door elkaar gehusseld, zodat zij in 4 groepen een opdracht voor de Haagse Hogeschool zelf konden invullen. Hierbij ging de vraag specifiek over het toepassen van Relatics en BIM. De 4 groepen hadden vier verschillende vragen, welke zij allen afzonderlijk ingevuld hebben. Het einde van dit deel van de minor was wederom a.d.h.v. een presentatie. Interessant is dat wij als bedrijfsbegeleiders hier ook als medebeoordelaar van deze presentaties fungeerden.

Na afronding van de BIM Minor is BIM voor alle vier min of meer bekend terrein geworden. “We hebben BIM leren doorgronden, geleerd hoe BIM helpt om informatie te managen.” In het kader van de bedrijfsopdracht hebben de studenten onderzocht hoe Virtual Reality en Digital Reality in het ontwerpproces kan worden toegepast. Dit heeft een criteria tabel opgeleverd, op basis waarvan vastgesteld kan worden welk alternatief het best toepasbaar is voor Habeon Architecten.

 

Wetenswaardigheden BIM Minor

•  Je hoeft geen bouwkunde student te zijn om aan de BIM minor mee te doen.

•  De groep die ik begeleid heb, bestond dan ook uit 4 studenten die allemaal géén bouwkunde studeren, maar wel:

–  Technische Bedrijfskunde  (Nick)
–  Toegepaste Wiskunde  (Allard)

–  Werktuigbouwkunde  (Rudolf)
–  Climate Change Management  (Jasper)

•  Wij zijn als Habeon Architecten / Heembouw altijd op zoek naar studenten en stagiaires. Door de begeleiding van de BIM minor is het prettig dat we ons als bedrijf kunnen presenteren en daarmee beter kunnen profileren als toekomstige werkgever in de arbeidsmarkt.

 

Toekomst

Door het begeleiden van deze BIM minor zijn er ook nog 2 studenten opgestaan die graag bij ons (Habeon Architecten / Heembouw) willen afstuderen, mede door de interessante combinatie van Architect en Aannemer in één huis.

Daar gaan  we de komende periode mee aan de slag. Hoe innoveren we op het gebied van duurzaamheid: “Wat is nu onze werkelijke CO2 footprint van de gebouwen die wij bouwen en hoe kunnen we deze print verkleinen?” Zo ook op het gebied van Big Data: “Hoe kunnen we de nuttige data uit onze bouwwerken halen, zodanig dat we in de toekomst nog betere, slimmere en duurzamere gebouwen kunnen realiseren?” Interessante vraagstukken die ons allen bezig houden. Hoe houden we onze aardbol levend en hoe gaan we de zorg van de ingezette klimaatverandering tegen?

Het is boeiend om te zien hoe de studenten in een periode van 10 weken heel veel inzicht hebben gekregen in BIM en wat dit allemaal inhoudt. Ze hebben ervaren dat BIM zeker verder gaat dan alleen maar een mooi bouwkundig 3D model.

 

Foto onder: v.l.n.r. Allard Hillebrand, Jasper van Remundt, Nick Wesseling, Yvonne Hoogenboom en Rudolf de Sonnaville.