20 jaar Habeon Architecten

“Een eigen architectenbureau oprichten is een van onze beste strategische beslissingen”

Afgelopen jaar vierden wij, Habeon Architecten, dat wij als Heembouw’s architectenbureau 20 jaar bestaan. Een mooie mijlpaal om nog even bij stil te staan. Dit doen we met algemeen directeur Peter Lammertink, die in de jaren ’90 aan de wieg van de club stond en Carel van Till, teamleider bij Habeon Architecten.

“We deden al veel turnkey projecten, samen met een externe architect,” vertelt Peter over het ontstaan van Habeon. “Dat ging nog wel eens ten koste van de kwaliteit van het product. Dit bracht ons op het idee een eigen architect in dienst te nemen, in eerste instantie vooral voor het maken van een ontwerp op het Astron bouwsysteem. De hallen die volgens dit bouwsysteem bouwden, waren vooral functioneel en konden wel een ontwerp gebruiken. Dat ging goed, er kwam een tekenaar bij en een nieuwe architecte, en in 1996  hebben we Habeon Architecten als aparte BV opgericht. Inmiddels een volwassen bureau met 28 collega’s.”

 

Creatieve geesten Habeon goed voor de aannemer

Toegevoegde waarde leveren aan de klant, en snel en slagvaardig handelen. Met als uitgangspunt dat voor een goed product alle kennis vanaf het begin aanwezig moet zijn. Dit was voor Peter het primaire doel om met het eigen architectenbureau te starten. “Met als mooie bijvangst de goede invloed van de creatieve geesten bij Habeon op de aannemerscultuur. Habeon deed en doet de dingen anders, en het is goed dat de collega’s bij Heembouw direct ervaren dat er meer is dan denken vanuit techniek alleen.”

Carel van Till is sinds vorig jaar teamleider bij Habeon Architecten, maar heeft al een verleden bij Heembouw. “19 jaar geleden werkte ik als commercieel projectleider bij Heembouw al nauw met Habeon samen. Daar heb ik het plezier ervaren om samen met een architect die de klantvraag vorm geeft, een totaalaanbieding te maken. Dat was toen al leuk en dat is het nog steeds.”

 

“We bouwen alle gebouwen eerst virtueel”

 

Brede dialoog maakt product en ontwerp beter

Voor Heembouw en Habeon Architecten zijn de voordelen van de samenwerking evident. Carel: “De dialoog wordt breed gevoerd en dat maakt het product en het ontwerp beter en compleet. Het gaat natuurlijk over budget, maar ook over functionaliteit, processen, uitstraling en vormgeving. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen rol naar wat we gaan maken, vanuit verschillende invalshoeken en dat leidt tot een beter resultaat voor de klant. De dialoog stimuleert de creativiteit, we zijn het niet altijd eens maar de strijd die je soms voert zorgt voor het beste ontwerp. Zonder wrijving geen glans.”

Daarbij speelt BIM een belangrijke rol. “Het PvE van de klant en de informatie van de strategische partners worden in een zo vroeg mogelijk stadium samengebracht in het 3D-model. Als je alle info bij elkaar hebt, en een goed prototype bouwt, kan je de beste keuzes maken. Het stelt ons ook in staat om de klant steeds beter mee te nemen in hetgeen hij uiteindelijk krijgt; het model groeit steeds verder en de klant ziet meteen in virtual reality hoe het aansluit bij zijn wensen. De uitwerking in BIM zorgt verder voor een soepel en gecontroleerd bouwproces, ook als er wijzigingen zijn door veranderende inzichten. Een goed prototype maakt dat je wijzigingen gemakkelijker verwerkt.”

 

Ontwerpen en bouwen corebusiness

Peter: “Ontwerpen en bouwen zijn core business, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Er is geen branche die het anders doet. Protectionisme in de bouwketen, lees, iedereen verdedigt zijn eigen eilandje, is funest voor innovatie. Wij krijgen steeds meer complexe opgaven; die zijn alleen op te lossen door naast elkaar te werken en alle gebouwen ook virtueel te bouwen. Samenwerking is hiervoor de sleutel.”

Carel: “Het voordeel zit in ketensamenwerking. Wij krijgen met steeds complexere en snellere opgaven te maken. Dan moet je vanaf het begin samenwerken met je leveranciers; alle informatie direct vanaf de start van een traject verzamelen en daaruit keuzes maken. Daarin zit de kracht van het ontwerp en bouwen in één hand. Elk gebouw wordt tegenwoordig eerst volledig virtueel gebouwd. Het is ons plezier om het programma van eisen van een klant nog verder te verbeteren en de klant daarmee te verrassen.

Zoals bij het bedrijfspand dat we voor Nobels Machinefabriek in design&build gaan realiseren. Daar kwamen we met oplossingen voor inpassing van hun productieproces waar ze zelf niet aan gedacht hadden. Mooi om de kennis en ervaring die we samen met Heembouw en de strategische partners hebben, op deze manier in te zetten. Dat geldt ook voor het project Wonen boven de Hoven. Inmiddels gaan we hier na eerst twee woontorens turnkey te hebben gerealiseerd, met toren drie starten. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we door goede samenwerking technisch hele slimme oplossingen hebben bedacht en waar we in co creatie met de toekomstige huurders tot een zeer aansprekend ontwerp zijn gekomen.”

Peter: “De oprichting van een eigen architectenbureau is een van de belangrijkste goede strategische beslissingen die we gemaakt hebben. Ik ben trots op het verschil dat we in de markt maken. New Logic III bijvoorbeeld, dat we voor DOK VAST gaan realiseren, dat heeft alles in zich om het icoon van Tilburg te worden. En dat vind ik niet alleen, dit is een uitspraak van Welstand van de gemeente Tilburg. Mooi toch?“